Reserves

S E L E C C I O N E U
E L    V O S T R E    A L L O T J A M E N T:C O N T A C T E U

A M B    N O S A L T R E S

  Per a reserves o més informació:

  Tel.: 973 449 145
  Mòbil: 644 462 114
  lacasadelsmusics@torreticobalaguer.cat

  Adreça

  Carretera C 12-F, km 165
  25600 Balaguer · La Noguera

  Google Maps

  Google Maps: Torre del Ticó